سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
به یاد دوست
درباره وبلاگ


کاش بنده خدا باشم.
یکشنبه 92 مرداد 6 :: 11:31 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

مطلق در لغت به معنای آزاد  و رها شده  ومرسل است اما در اصول در نزد متاخرین به همان معنای لغوی است اما در نزد اصولیون متقدم- البته اگر به قول مرحوم آخوند این نسبت صحیح باشد- به معنای طبیعت به قید شی است یعنی به قید شمول (در ماهیت مرسله) و به قید عموم بدلی( در ماهیت بدلیه)است.
موضوع مطلب : اطلاق, مطلق, متاخرین, متقدمین, آخوند, کفایه, اصول, لغت
چهارشنبه 92 مرداد 2 :: 12:49 صبح ::  نویسنده : کامران اویسی

تعاریف شرح الاسمی تعاریفی هستند که یک لفظ را بوسیله لفظ یا الفاظی دیگر معنا می کنند که معمولا بخاطر بیان معنای لغوی آن لفظ یا به خاطر بیان آسان تر از آن لفظ استفاده می شود.

فرقی نمی کند که لفظ بوسیله مساوی خود تعریف شود مثل الانسان حیوان ناطق یا به اعم از خود مثل الانسان حیوان یا به اخص خود مثل الانسان عاقل اما در تعاریف واقعی و حقیقی و ماهوی شروطی در منطق ذکر کرده اند مثل اجلی و روشن تر بودن تعریف از معرَّف و اطراد و انعکاس داشتن یعنی جامع افراد و مانع اغیار بودن و ...
موضوع مطلب : منطق, تعریف, شرح الاسم, تعریف لفظی, تعریف ماهوی, اصول
سه شنبه 92 تیر 25 :: 1:49 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

خطابات شفاهی عنوانی است در اصول فقه که در کتاب کفایه آمده و بررسی می کند که مخاطب عمومات قرآنی فقط حاضرین در مجلس هستند یا غیر مشافهین و غائبین و حتی معدومین یعنی آیندگان را هم شامل می شوند بر این اساس برخی مثل میرزای قمی قائلند که فقط مشافهین مقصودین بالافهام هستند و غیر آنها از طریق اشتراک در تکلیف مورد خطابند. ولی مشهور قائل است که خطابات قرآن به نحو قضیه حقیقیه است که مقدر الوجود را هم در بر می گیرد. نه قضیه خارجیه که موجودین فعلی در خارج را شامل شود.
موضوع مطلب : قرآن, میرزای قمی, اصول, اصول فقه, آخوند, کفایه, خطابات, قرآنی
پنج شنبه 91 آبان 11 :: 6:23 صبح ::  نویسنده : کامران اویسی

نظر مشهور: وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فیه خاص است. یعنی معنای متصور در ذهن واضع، عام و کلی است مانند معنای شروع اما لفظی که برای آن معنای کلی قرار داده می شود خاص و جزئی است و از مصادیق همان معنای عام است مانند شروع حرکت از خانه که فردی از شروع است. در هنگام استعمال هم برای افراد و مصادیق آن معنای کلی به کار می روند.

نظریه تفتازانی: وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص. یعنی واضع هنگام وضع یک معنای کلی تصور می کند و لفظ عامی را برای همان معنای کلی قرار می دهد اما در مقام استعمال برای افراد آن کلی و مصادیقش به کار برده می شود.

نظریه آخوند خراسانی: وضع عم، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، یعنی واضع یک معنای کلی در نظر می گیرد و سپس لفظی کلی را برای همان معنای کلی قرار می دهد و در یک معنای کلی و عام به کار می برد. اگر هم در یک فرد می بینیم به کار رفته از باب انطباق است.
موضوع مطلب : فقه, آخوند خراسانی, اصول, اصول فقه, محمد کاظم خراسانی, تفتازانی, وضع, حروف, وضع حروف
جمعه 90 اسفند 26 :: 1:21 صبح ::  نویسنده : کامران اویسی

مطلبی که می خوانید از فیشهایی است که جهت مطالعه تهیه کرده ام. با نرم افزار فیش نگار به راحتی می توانید مطالب را بر اساس موضوع مورد نظر و بسیاری جهات دیگر  ذخیره نمایید. 

 

 

 

 

 

خلاصه مطلب این است که 4 نظر در مورد حجیت خبر ثقه وجود دارد:

1- خبر واحد عادل حجت است.

2- خبر واحد ثقه یعنی خبر کسی که عقلاء به خبر او اعتماد دارند و به همین خاطر حجت است.

3- خبری حجت است که وثوق به صدورش پیدا شود هرچند وثاقت راوی آن ثابت نشود.

4- خبری حجت است که هم راوی آن ثقه باشد و هم اطمینان( اطمیینانی که عقلاء در زندگی به ان اعتماد می کنند) به خبرش پیدا شود که از اموری ماننند ضابطیت راوی اثبات می شود.

 
 
 

 

 

 


 
موضوع: رجال \ حجیت خبر ثقه

فیش 33

منبع: کلیات فی علم الرجال\ص: 25{جعفر سبحانی    {

نوع: متنی

واژه_نمایه:

 
موضوع مطلب : حدیث, حجیت, رجال, اصول, خبر ثقه, قول ثقه, حجیت خبر ثقه, حجیت قول ثقه