سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
 
به یاد دوست
 
 
دل دفتر دیده است . [امام علی علیه السلام] 
»» شهیدین صدر

فیلمی از نحوه برخورد شهید آیت الله صدر بزرگ در مقابل یک بعثی عراقی

ببینید چه ابهتی داشته اند. خدا رحمتشان کند  البته

عکس زیرلحظاتی پس از شهادتشان است

.محمدصادق صدر پس از شهادت

 

 http://ifile.it/x53uhsr

کلیپی در مورد شهید محمد باقر صدر

محمد باقر صدر

http://ifile.it/x53uhsr/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%87%C3%99%C2%8A

 

برای دانلود کردن روی لینک کلیک کرده سپس

request download tiket

     را زده سپس دانلود کنید

زندگینامه شهید محمدباقرصدر را در ادامه مطالب ببینید

 

شهیدآیت الله سید محمد باقرصدر در پنجم ذی قعده 1353 قمری درشهرکاظمین چشم
به جهان شود. وی دروس ابتدایی خود را درمدرسه ی((منتدی النشر)) درکاظمین فرا گرفت.آموزگا ران مدرسه همیشه او را به عنوان بهترین نمونه ی دانش آموز کوشا و مودب به دیگران معرفی می کردند. شهید صدردرهمان دوران ابتدایی برفرازمنبری که درصحن کاظمین قرارداشت، می رفت وایراد خطبه می کرد.

دوران تحصیل در حوزه? نجف
شهید صدر پس ازپایان دوره ی ابتدایی بنا به سفارش مادرش عازم حوزه ی علمیه ی نجف شد.
درسال 1365 درمحضرمرحوم شیخ محمد رضا ال یاسین و مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی شاگردی نمود. شهید صدرتحصیلات اصولی خود را درسال 1378 ق ودروس فقه را درسال 1379 ق به پایان رساند.ایشان از سال 1378 ق تدریس خارج اصول را شروع کرد واین دوره ی درسی تا سال 1391 ق ادامه یافت.همچنین شهید صدر تدریس خارج فقه را به روش عروة الوثقی در سال 1381 ق آغاز کرد که مدت ها
ادامه داشت.

شاگردان شهید صدر
شهید صدردرمدت حیات علمی خود شاگردان ارزنده ای تربیت نمود.درمیان این دسته ازشاگردان او می توان به کسانی چون:شهید سید محمد باقرحکیم،سید نور الدین اشکوری،سید محمود هاشمی،شیخ محمد رضا نعمانی،سید کاظم حسینی حا ئری،سید عبد الغنی اردبیلی،سید عبد العزیز حکیم،شهید سید عزالدین قبانچی،سید حسین صدر،سید محمد صدر،محمد علی تسخیری . سید صدرالدین قبانچی،شیخ غلامرضا عرفانیان،شیخ محمد باقرایروانی وبسیاری دیگراشاره کرد.

آثار و تالیفات او
آیت ا…صدرآثارگرانبهایی ازخود برجا گذاشت و دربرخی ازآنها سعی در جوابگویی به نیازهای جامعه ی مسلمین داشت که به چند مورد ازآنها اشاره می کنیم:
1-? اقتصادنا.
2-? الاسس المنطقیة للاستقراء.
3-? الاسلام یقود الحیاة.
4-? البنک الاربوی فی الاسلام.
5-? بحوث فی شرح العروة الوثقی.
6-? بحوث حول المهدی.
7-? بحوث حول الولایة.
8-? فلسفتنا.
9-? المعالم الجدید للاصول.

برجستگی های علمی
دیدگا های فکری او درعرصه های منطق،فلسفه،اقتصاد،اخلاق،تفسیر و تاریخ نیز قابل ملاحظه است.درعلم اصول بحث های شهید صدردر باب" سیره عقلائیة وسیره ی متشرعه" و راه های کشف آن و قواعد حاکم برآن شامل نوآوری های بسیاری بود،نوآوری های این شهید دردانش فقه کمتر از نوآوری های وی درعلم اصول نیست.ازمجموعه بحث های فقهی ایشان، چهارجلد کتاب با نام((بحوث فی شرح العروة الوثقی)) به چاپ رسیده است.
وی همچنین با نگارش کتاب های((فلسقتنا)) و ((اقتصادنا))،مکاتب فلسفی ومادی واقتصادی مارکسیزم وکاپیتالیسم را نقد نموده و دراین راستا ازروشی نو ودلایلی استوار بهره جسته است.

تأسیس جماعت العلما و نقش شهید صدر
گروهی اندک ازدانشمندان نجف اشرف درزمان عبد الکریم القاسم آغازگر این حرکت بودند.
درست است که شهید سید محمد باقرصدر به دلیل کمی سن به عنوان یکی ازاعضای رسمی ((جماعة العلماء)) فعالیت نمی کرد، اما نقش بسزای اورا در راه اندازی این گروه وجهت دادن به آن،هرگزنمی توان انکارکرد .به دنبال این حرکت علمای بزرگ نجف توانستند برنامه های درست اسلامی راعرضه کنند ودر طریق ایجاد یک نیروی سیاسی توانمند و مستقل سیاسی گام بردارند.

تأسیس حزب الدعوة الاسلامیة
تاسیس حزب مذکورتوسط شهید صدردرایام جوانی اش صورت گرفت.تاسیس این حزب درسال1377 ق اتفاق افتاد و روند رشد و کمال آن درچهارمقطع قرارداده شد:الف-مقطع ایجاد وتاسیس حزب ودگرگونی فکر امت.
ب- مقطع اقدامات سیاسی.
ج-مقطع دستیابی به قدرت.
د-? مقطع رسیدگی به مصالح امت اسلام.
شهید صد ربعد ازمدتی ازحزب مذکورکنارکشید. اومعتقد بود نظام مرجعیت عهده دار رهبری صحیح امت اسلامی است نه یک حزب سیاسی.

مرجعیت شایسته ومرجعیت نظام یافته
یکی ازبرنامه های شهید صدردرطول ده سال پایانی عمرکوتاه وپربرکت خود،برگزاری جلسات هفتگی درمنزلش بود.دراین جلسات، شهید صدربا الهام ازمبارزات امام خمینی رحمه الله وانقلاب اسلامی ایران نظریه ی((مرجعیت شایسته)) و ((ومرجعیت نظام یافته)) را مطرح ساخت ومعتقد بود مرجعیت شایسته باید سیمایی روشن و یکدست از اهداف خود ارایه دهد واین حرکت هدفدار و آگاهانه پیوسته براساس آرمان های تعیین شده به پیش برود.نه آن که اقدامات آن پراکنده،سردرگم وفاقد هویت منسجم باشد وتنهابراثرفشارهای ناشی ازنیازهای مقطعی گام بر دارد.
مبانی کلی این طرح عبارت بودند از:
1-? نشر دستورات اسلامی درمیان مسلمانان درگسترده ترین حوزه ی ممکن.
2-? ایجاد حرکتی فکری شامل کلیه ی مفاهیم اصیل اسلامی وتمام ابعاد زندگی انسان.
3-? نظارت برحرکت های اسلامی وسیاسی.
4-? پایی مراکزی درسراسرجهان.


بازداشت و شهادت
ایشان چهاربارتوسط حزب بعث بازداشت شد.نخستین باردرسال1392 ق بود که ماموران بعثی سید را درحالی که دربیمارستان نجف در بستر بیماری بود دستگیرنمودند. مرتبه ی دوم درماه صفر1397 ق بود که بعد ازمراسم قیام گونه ی اربعین حسینی،استاد شهید بازداشت شد.مرتبه ی سوم درماه رجب 1399 ق بود که درپی ماجراهای به وجود آمده دراین ماه و به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران،رژیم مزدور بعثی دچار وحشت شدیدی گردیده بود. مرتبه ی چهارم و آخرین بازداشت سید که به شهادت اوانجامید درسال1400 ق بود. رژیم بعث بعد ازچند روزی ازدستگیری ایشان او و خواهد مجاهدش را به شهادترساند وبا نظارت خود به خاک سپرد. با شهادت سید، مجالس سوگواری،تظاهرات اعتراضآمیز،اعتصابات،پیام های تسلیت مراجع ازجمله امام خمینی وبرنامه های بزرگداشت درسراسرعراق وبیشتر ممالک اسلامی برگزار گردیدوشاعران دررثای او قصیده های درخشان سرودند.

 


منابع و ماخذ
1-? پژوهشکده ی باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی،گلشن ابرار،نشر معروف،قم،1378.
2-? جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان،زندگی نامه ی شهید صدر، زعیم،تهران،1379.
3-? جمشیدی،حسین،اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقرصدر، وزارت امور? ? خارجه،تهران،1377.
4-? جمشیدی،حسین،نظریه ی عدالت:ازدیدگاه ابو نصرفارابی،امام خمینی وشهید صدر،پژوهشکده ی امام خمینی رحمة الله وانقلاب اسلامی،تهران،1380.
5-? حسینی حائری،کاظم،زندگی وافکار شهید بزرگوارآیت الله العظمی سید محمد باقرصدر،ترجمه وپاورقی حسن طارمی،وزارت فزهنگ وارشاد اسلامی،تهران،1357.
6-? قبانچی،صدر الدین،اندیشه های سیاسی آیت الله شهید سید محمد باقرصدر،ترجمه ی ب.شریعتمدار،خدمات فرهنگی رسا،تهران،1362.
7-? قلی زاده،مصطفی،شهید صدربربلندای اندیشه وجهاد،سازمان تبلیغات اسلامی،تهران،1372.
8-? نعمانی،رضا،شهید الامة وشاهداها:دراسة وثائقیة لحیاة وجهاد الامام الشهید السید محمد باقر الصدر،کنگره ی امام شهید صدر،قم،1424 ق.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » کامران اویسی ( یکشنبه 89/9/7 :: ساعت 11:37 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

اعلام برنامه رساله های قرآنی رادیو قرآن این هفته
جزوه درس بررسی دیدگاه های قرآنی و حدیثی امام خمینی و رهبری
جزوه مکاتب تفسیری جلد یک و دو
جزوه تاریح حدیث اویسی مودب
جزوه فقه الحدیث ارشد
گزارش برگزاری کرسی ترویجی چیستی روایات منتقله
تفسیر همگام با وحی
جزوه طرح درس صلاحیت های مدرسی
مؤتفکات
سخنرانی دکتر اویسی در شهادت حضرت زهرا (س)
معرفی منابع برای دانشجویان دانشگاه های مختلف
[عناوین آرشیوشده]
 

>> بازدید امروز: 93
>> بازدید دیروز: 504
>> مجموع بازدیدها: 458428
» درباره من «

به یاد دوست

» پیوندهای روزانه «

افزایش بازدید
حدیث [24]
وب سایت دکتر سید رضا مودب [44]
رادیو معارف [14]
[آرشیو(4)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها «
دکتر[89] . اویسی[82] . استاد[79] . حجت الاسلام[77] . شیعه[62] . قرآن[62] . کامران اویسی[59] . کامران[55] . اسلام[46] . دانشگاه[36] . خبر[30] . تفسیر[28] . اطلاعیه[22] . حدیث[22] . علوم قرآن[22] . قرائت[19] . جزوه[19] . قم[18] . قاری[17] . کامران اویسی[16] . فقه[16] . وهابیت[16] . دکتر[16] . سنی[16] . آموزش[15] . مفسر[15] . کامران[14] . امام زمان[13] . دانلود[13] . امام حسین[12] . استاد اویسی[11] . ارشد[11] . تواشیح[11] . حوزه[11] . خویی[10] . تلاوت[10] . مصاحبه[10] . مقاله[10] . معلم[9] . مداحی[9] . دانشجو[9] . درس[9] . حقوق[8] . پیامبر[8] . مکارم شیرازی[8] . مهدویت[8] . وحید خراسانی[8] . کتاب[7] . مداح[7] . مربی[7] . فاطمه[7] . عکس[7] . آیت الله[7] . اصول فقه[7] . سخنرانی[7] . روایت[7] . زهرا[7] . صوت و لحن[7] . حجت الاسلام اویسی[6] . حجاب[6] . دکتری[6] . رجال[6] . رساله[6] . اصول[6] . پایان نامه[6] . اهل سنت[6] . عربی[6] . علم[6] . علی[6] . علوم قرآنی[6] . کانون[6] . معارف[6] . مراجع[6] . منشاوی[6] . کانون[6] . مصر[5] . فیلم[5] . قران[5] . عزالدین زنجانی[5] . توحید[5] . تفسیر ادبی[5] . تدریس[5] . اسلامی[5] . امام رضا[5] . آخوند[5] . روایات[5] . حجت السلام[5] . سینما[5] . شهادت[4] . صیغه[4] . شیعه و اهل سنت[4] . عبدالباسط[4] . سبحانی[4] . سیستانی[4] . حجیت[4] . حضرت زهرا[4] . خبرگزاری[4] . آزمون[4] . ازدواج[4] . اربعین[4] . امام[4] . امام عصر[4] . امتحان[4] . مسیحیت[4] . معرفت[4] . محرم[4] . محقق داماد[4] . متعه[4] . منتقله[4] . مودب[4] . موشح[4] . نوری همدانی[4] . ولایت[4] . یادداشت[3] . نسخ[3] . وحی[3] . کلام[3] . کریمی[3] . نکاح[3] . نماز[3] . نمونه سؤال[3] . موقت[3] . مهر[3] . مکتب تفکیک[3] . مختارنامه[3] . علم امام[3] . علمی[3] . غیب[3] . فسخ[3] . قدر[3] . قصاص[3] . گلپایگانی[3] . امام مهدی[3] . الاتقان[3] . احکام[3] . اخبار[3] . تعزیر[3] . تلوزیون[3] . تفکیک[3] . تقلید[3] . جن[3] . پژوهشکده[3] . تاریخ[3] . اهل بیت[3] . بدن 14 معصوم[3] . پاسخ[3] . پاکستان[3] . خلقت ائمه[3] . خمینی[3] . حکم[3] . حجت الاسلام کامران اویسی[3] . حجت الاسلام و المسلمین[3] . حرم حضرت معصومه[3] . دین[3] . رمضان[3] . دانشگاه قم[3] . دائم[3] . داستان[3] . سبک زندگی[3] . روضه[3] . زیارت[3] . ظهور[3] . طلاق[3] . صافی گلپایگانی[3] . شاعر[3] . شبهه[3] . شبیری زنجانی[2] . شرک[2] . سیوطی[2] . شاگرد نخودکی[2] . شبهات[2] . شبهات بر شیعه و پاسخ ها[2] . شیخ[2] . شیخ بهایی[2] . طلبه[2] . طنز[2] . صلوات[2] . شمس[2] . صوت[2] . عاشورا[2] . عبد الباسط[2] . زندگی نامه صدر[2] . زرتشت[2] . زن[2] . روحانی[2] . سخنران[2] . سنت[2] . سلحشور[2] . سریال[2] . سیر مطالعاتی[2] . سوال[2] . سوره[2] . سوره جن[2] . خودکشی[2] . حدود[2] . دعا[2] . ذکر[2] . رادیو[2] . دوازده[2] . ربا[2] . روانشناس[2] . رسول[2] . رسول الله[2] . حجت[2] . جهاد[2] . جوادی املی[2] . خامنه ای[2] . حوزه علمیه[2] . حکم[2] . برادران[2] . بلد[2] . تا ثریا[2] . امی[2] . برنامه[2] . جامعه القران[2] . جلسه قرآن[2] . ثقلین[2] . پژوهشی[2] . تقریب[2] . تلویزیون[2] . تفسیر تطبیقی[2] . ترجمه[2] . تفسیری[2] . تبریک[2] . تسبیح[2] . آیه[2] . آیت الله وحید خراسانی[2] . اثر[2] . ارائه[2] . آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی[2] . آیت الله سبحانی[2] . آخوند خراسانی[2] . 1[2] . الهیات[2] . اعتقادات[2] . امام هادی[2] . امام سجاد[2] . امام صادق[2] . انجیل[2] . اندیشه[2] . استصحاب[2] . استخدام[2] . اسماعیل[2] . اصغر فرهادی[2] . اطلاعیه1[2] . اطلاعیه2[2] . اعجاز قرآن[2] . مؤدب[2] . کفایه[2] . کفایه الاصول[2] . قضا[2] . کتاب[2] . کربلا[2] . قرآنی[2] . قرائتی[2] . کشیش[2] . فقیه[2] . علق[2] . فاضل لنکرانی[2] . فقه الحدیث[2] . فرزندان[2] . غصب[2] . علوم قرآن و حدیث[2] . علوم[2] . عراق[2] . علم غیب[2] . مراجع تقلید[2] . ماهواره[2] . متن[2] . مجله[2] . معرفی کتاب[2] . معصومه[2] . مطهری[2] . مسجد[2] . منابع[2] . مناظره[2] . موسیقی[2] . میرزای قمی[2] . نبی[2] . نجف[2] . میرزا مهدی اصفهانی[2] . نزول[2] . نفس[2] . نقد[2] . کلاس[2] . کودکان[2] . کربلا[2] . کرسی[2] . نمونه[2] . وزارت علوم[2] . همایش[2] . همسر . همگام با وحی . همنشینی . همنشینی واگانی . هنر . هنرمند سخیف . هیات علمی . هیپنوتیزم . و المسلمین .
» آرشیو مطالب «
مهر 92
آبان 92
شهریور 92
مرداد 92
تیر 92
خرداد 92
فروردین 92
اسفند 91
آبان 91
مهر 91
شهریور 91
فروردین 91
اسفند 90
بهمن 90
مرداد 90
تیر 90
خرداد 90
اسفند 89
دی 89
آذر 89
شهریور 89
تیر 89
اردیبهشت 89
اسفند 88
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
آذر 94
اسفند 94
بهمن 94
فروردین 95
خرداد 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
تیر 96
اسفند 95
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
خرداد 97
مرداد 97
مهر 97
آذر 97
خرداد 98
تیر 98
شهریور 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
رایان چوب
فروشگاه بیستِ بیست
دیار عاشقان
نگاهی نو به مشاوره
ساده دل تنها
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
سرزمین رویا
farajbabaii
ارواحنا فداک یا زینب
دهکده کوچک ما


» صفحات اختصاصی «

» وضعیت من در یاهو «
یــــاهـو
» طراح قالب «