سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
به یاد دوست
 
 
ثمره دانش، پرستش است . [امام علی علیه السلام] 
»» شهیدین صدر

فیلمی از نحوه برخورد شهید آیت الله صدر بزرگ در مقابل یک بعثی عراقی

ببینید چه ابهتی داشته اند. خدا رحمتشان کند  البته

عکس زیرلحظاتی پس از شهادتشان است

.محمدصادق صدر پس از شهادت

 

 http://ifile.it/x53uhsr

کلیپی در مورد شهید محمد باقر صدر

محمد باقر صدر

http://ifile.it/x53uhsr/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%87%C3%99%C2%8A

 

برای دانلود کردن روی لینک کلیک کرده سپس

request download tiket

     را زده سپس دانلود کنید

زندگینامه شهید محمدباقرصدر را در ادامه مطالب ببینید

 

شهیدآیت الله سید محمد باقرصدر در پنجم ذی قعده 1353 قمری درشهرکاظمین چشم
به جهان شود. وی دروس ابتدایی خود را درمدرسه ی((منتدی النشر)) درکاظمین فرا گرفت.آموزگا ران مدرسه همیشه او را به عنوان بهترین نمونه ی دانش آموز کوشا و مودب به دیگران معرفی می کردند. شهید صدردرهمان دوران ابتدایی برفرازمنبری که درصحن کاظمین قرارداشت، می رفت وایراد خطبه می کرد.

دوران تحصیل در حوزه? نجف
شهید صدر پس ازپایان دوره ی ابتدایی بنا به سفارش مادرش عازم حوزه ی علمیه ی نجف شد.
درسال 1365 درمحضرمرحوم شیخ محمد رضا ال یاسین و مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی شاگردی نمود. شهید صدرتحصیلات اصولی خود را درسال 1378 ق ودروس فقه را درسال 1379 ق به پایان رساند.ایشان از سال 1378 ق تدریس خارج اصول را شروع کرد واین دوره ی درسی تا سال 1391 ق ادامه یافت.همچنین شهید صدر تدریس خارج فقه را به روش عروة الوثقی در سال 1381 ق آغاز کرد که مدت ها
ادامه داشت.

شاگردان شهید صدر
شهید صدردرمدت حیات علمی خود شاگردان ارزنده ای تربیت نمود.درمیان این دسته ازشاگردان او می توان به کسانی چون:شهید سید محمد باقرحکیم،سید نور الدین اشکوری،سید محمود هاشمی،شیخ محمد رضا نعمانی،سید کاظم حسینی حا ئری،سید عبد الغنی اردبیلی،سید عبد العزیز حکیم،شهید سید عزالدین قبانچی،سید حسین صدر،سید محمد صدر،محمد علی تسخیری . سید صدرالدین قبانچی،شیخ غلامرضا عرفانیان،شیخ محمد باقرایروانی وبسیاری دیگراشاره کرد.

آثار و تالیفات او
آیت ا…صدرآثارگرانبهایی ازخود برجا گذاشت و دربرخی ازآنها سعی در جوابگویی به نیازهای جامعه ی مسلمین داشت که به چند مورد ازآنها اشاره می کنیم:
1-? اقتصادنا.
2-? الاسس المنطقیة للاستقراء.
3-? الاسلام یقود الحیاة.
4-? البنک الاربوی فی الاسلام.
5-? بحوث فی شرح العروة الوثقی.
6-? بحوث حول المهدی.
7-? بحوث حول الولایة.
8-? فلسفتنا.
9-? المعالم الجدید للاصول.

برجستگی های علمی
دیدگا های فکری او درعرصه های منطق،فلسفه،اقتصاد،اخلاق،تفسیر و تاریخ نیز قابل ملاحظه است.درعلم اصول بحث های شهید صدردر باب" سیره عقلائیة وسیره ی متشرعه" و راه های کشف آن و قواعد حاکم برآن شامل نوآوری های بسیاری بود،نوآوری های این شهید دردانش فقه کمتر از نوآوری های وی درعلم اصول نیست.ازمجموعه بحث های فقهی ایشان، چهارجلد کتاب با نام((بحوث فی شرح العروة الوثقی)) به چاپ رسیده است.
وی همچنین با نگارش کتاب های((فلسقتنا)) و ((اقتصادنا))،مکاتب فلسفی ومادی واقتصادی مارکسیزم وکاپیتالیسم را نقد نموده و دراین راستا ازروشی نو ودلایلی استوار بهره جسته است.

تأسیس جماعت العلما و نقش شهید صدر
گروهی اندک ازدانشمندان نجف اشرف درزمان عبد الکریم القاسم آغازگر این حرکت بودند.
درست است که شهید سید محمد باقرصدر به دلیل کمی سن به عنوان یکی ازاعضای رسمی ((جماعة العلماء)) فعالیت نمی کرد، اما نقش بسزای اورا در راه اندازی این گروه وجهت دادن به آن،هرگزنمی توان انکارکرد .به دنبال این حرکت علمای بزرگ نجف توانستند برنامه های درست اسلامی راعرضه کنند ودر طریق ایجاد یک نیروی سیاسی توانمند و مستقل سیاسی گام بردارند.

تأسیس حزب الدعوة الاسلامیة
تاسیس حزب مذکورتوسط شهید صدردرایام جوانی اش صورت گرفت.تاسیس این حزب درسال1377 ق اتفاق افتاد و روند رشد و کمال آن درچهارمقطع قرارداده شد:الف-مقطع ایجاد وتاسیس حزب ودگرگونی فکر امت.
ب- مقطع اقدامات سیاسی.
ج-مقطع دستیابی به قدرت.
د-? مقطع رسیدگی به مصالح امت اسلام.
شهید صد ربعد ازمدتی ازحزب مذکورکنارکشید. اومعتقد بود نظام مرجعیت عهده دار رهبری صحیح امت اسلامی است نه یک حزب سیاسی.

مرجعیت شایسته ومرجعیت نظام یافته
یکی ازبرنامه های شهید صدردرطول ده سال پایانی عمرکوتاه وپربرکت خود،برگزاری جلسات هفتگی درمنزلش بود.دراین جلسات، شهید صدربا الهام ازمبارزات امام خمینی رحمه الله وانقلاب اسلامی ایران نظریه ی((مرجعیت شایسته)) و ((ومرجعیت نظام یافته)) را مطرح ساخت ومعتقد بود مرجعیت شایسته باید سیمایی روشن و یکدست از اهداف خود ارایه دهد واین حرکت هدفدار و آگاهانه پیوسته براساس آرمان های تعیین شده به پیش برود.نه آن که اقدامات آن پراکنده،سردرگم وفاقد هویت منسجم باشد وتنهابراثرفشارهای ناشی ازنیازهای مقطعی گام بر دارد.
مبانی کلی این طرح عبارت بودند از:
1-? نشر دستورات اسلامی درمیان مسلمانان درگسترده ترین حوزه ی ممکن.
2-? ایجاد حرکتی فکری شامل کلیه ی مفاهیم اصیل اسلامی وتمام ابعاد زندگی انسان.
3-? نظارت برحرکت های اسلامی وسیاسی.
4-? پایی مراکزی درسراسرجهان.


بازداشت و شهادت
ایشان چهاربارتوسط حزب بعث بازداشت شد.نخستین باردرسال1392 ق بود که ماموران بعثی سید را درحالی که دربیمارستان نجف در بستر بیماری بود دستگیرنمودند. مرتبه ی دوم درماه صفر1397 ق بود که بعد ازمراسم قیام گونه ی اربعین حسینی،استاد شهید بازداشت شد.مرتبه ی سوم درماه رجب 1399 ق بود که درپی ماجراهای به وجود آمده دراین ماه و به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران،رژیم مزدور بعثی دچار وحشت شدیدی گردیده بود. مرتبه ی چهارم و آخرین بازداشت سید که به شهادت اوانجامید درسال1400 ق بود. رژیم بعث بعد ازچند روزی ازدستگیری ایشان او و خواهد مجاهدش را به شهادترساند وبا نظارت خود به خاک سپرد. با شهادت سید، مجالس سوگواری،تظاهرات اعتراضآمیز،اعتصابات،پیام های تسلیت مراجع ازجمله امام خمینی وبرنامه های بزرگداشت درسراسرعراق وبیشتر ممالک اسلامی برگزار گردیدوشاعران دررثای او قصیده های درخشان سرودند.

 


منابع و ماخذ
1-? پژوهشکده ی باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی،گلشن ابرار،نشر معروف،قم،1378.
2-? جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان،زندگی نامه ی شهید صدر، زعیم،تهران،1379.
3-? جمشیدی،حسین،اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقرصدر، وزارت امور? ? خارجه،تهران،1377.
4-? جمشیدی،حسین،نظریه ی عدالت:ازدیدگاه ابو نصرفارابی،امام خمینی وشهید صدر،پژوهشکده ی امام خمینی رحمة الله وانقلاب اسلامی،تهران،1380.
5-? حسینی حائری،کاظم،زندگی وافکار شهید بزرگوارآیت الله العظمی سید محمد باقرصدر،ترجمه وپاورقی حسن طارمی،وزارت فزهنگ وارشاد اسلامی،تهران،1357.
6-? قبانچی،صدر الدین،اندیشه های سیاسی آیت الله شهید سید محمد باقرصدر،ترجمه ی ب.شریعتمدار،خدمات فرهنگی رسا،تهران،1362.
7-? قلی زاده،مصطفی،شهید صدربربلندای اندیشه وجهاد،سازمان تبلیغات اسلامی،تهران،1372.
8-? نعمانی،رضا،شهید الامة وشاهداها:دراسة وثائقیة لحیاة وجهاد الامام الشهید السید محمد باقر الصدر،کنگره ی امام شهید صدر،قم،1424 ق.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » کامران اویسی ( یکشنبه 89/9/7 :: ساعت 11:37 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چاپ مقاله ای درباره مجتهد شبستری
مقاله بازتاب نفی سبیل در قانون اساسی
انتشار مقاله مشترک دانشجو و استاد درباره سیاق آیه تطهیر
پذیرش مقاله مشترک اویسی و پورعسکری
نجات قاضی نور الله شوشتری با یک بیت شعر
دست نوشته ای برای امام زمان
بررسی روش تحلیل محتوا
چاپ مقاله بررسی تفسیر آیه چهل توبه
اعلام برنامه رساله های قرآنی رادیو قرآن این هفته
جزوه درس بررسی دیدگاه های قرآنی و حدیثی امام خمینی و رهبری
جزوه مکاتب تفسیری جلد یک و دو
[عناوین آرشیوشده]
 

>> بازدید امروز: 225
>> بازدید دیروز: 682
>> مجموع بازدیدها: 483315
» درباره من «

به یاد دوست

» پیوندهای روزانه «

افزایش بازدید
حدیث [24]
وب سایت دکتر سید رضا مودب [45]
رادیو معارف [14]
[آرشیو(4)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها «
دکتر[93] . اویسی[89] . استاد[81] . حجت الاسلام[77] . قرآن[65] . شیعه[63] . کامران[61] . کامران اویسی[60] . اسلام[46] . دانشگاه[39] . خبر[32] . تفسیر[29] . اطلاعیه[24] . حدیث[23] . علوم قرآن[22] . قرائت[19] . جزوه[19] . قم[18] . قاری[17] . فقه[17] . وهابیت[17] . سنی[17] . دکتر[16] . کامران اویسی[16] . کامران[15] . مفسر[15] . آموزش[15] . امام زمان[14] . مقاله[14] . دانلود[13] . امام حسین[12] . استاد اویسی[11] . ارشد[11] . تواشیح[11] . دانشجو[11] . حوزه[11] . خویی[10] . تلاوت[10] . مصاحبه[10] . مداحی[9] . معلم[9] . درس[9] . حقوق[9] . پیامبر[8] . مکارم شیرازی[8] . مهدویت[8] . وحید خراسانی[8] . کتاب[7] . مداح[7] . مربی[7] . فاطمه[7] . عکس[7] . اهل سنت[7] . آیت الله[7] . اصول فقه[7] . سخنرانی[7] . روایت[7] . زهرا[7] . صوت و لحن[7] . رساله[6] . حجت الاسلام اویسی[6] . حجاب[6] . دکتری[6] . رجال[6] . اصول[6] . پایان نامه[6] . علم[6] . عربی[6] . علوم قرآنی[6] . علی[6] . کانون[6] . مراجع[6] . معارف[6] . منشاوی[6] . کانون[6] . مصر[5] . قران[5] . فیلم[5] . عزالدین زنجانی[5] . تفسیر ادبی[5] . توحید[5] . تدریس[5] . اسلامی[5] . امام رضا[5] . آخوند[5] . حجت السلام[5] . روایات[5] . سینما[5] . سیستانی[4] . شهادت[4] . صیغه[4] . شیعه و اهل سنت[4] . سبحانی[4] . سبک زندگی[4] . حجیت[4] . خبرگزاری[4] . حضرت زهرا[4] . آزمون[4] . ازدواج[4] . اربعین[4] . امام عصر[4] . امام[4] . امتحان[4] . ظهور[4] . عبدالباسط[4] . علمی[4] . مسیحیت[4] . متعه[4] . مجله[4] . محرم[4] . محقق داماد[4] . مودب[4] . منتقله[4] . معرفت[4] . موشح[4] . ولایت[4] . نوری همدانی[4] . همایش[4] . نمونه سؤال[3] . نکاح[3] . وحی[3] . یادداشت[3] . کریمی[3] . کلام[3] . کنفرانس[3] . موقت[3] . نسخ[3] . نماز[3] . مکتب تفکیک[3] . ملی[3] . مهر[3] . متن[3] . گلپایگانی[3] . مختارنامه[3] . علم امام[3] . غیب[3] . قدر[3] . فسخ[3] . قصاص[3] . اهل بیت[3] . بدن 14 معصوم[3] . پژوهشکده[3] . پاسخ[3] . پاکستان[3] . تاریخ[3] . تقلید[3] . تعزیر[3] . تلوزیون[3] . تفکیک[3] . الاتقان[3] . امام مهدی[3] . احکام[3] . آیه[3] . اخبار[3] . خلقت ائمه[3] . دائم[3] . خمینی[3] . دانشگاه قم[3] . داستان[3] . دین[3] . حکم[3] . حرم حضرت معصومه[3] . حجت الاسلام کامران اویسی[3] . حجت الاسلام و المسلمین[3] . چاپ[3] . جن[3] . زیارت[3] . سنت[3] . سوره[3] . روضه[3] . رمضان[3] . صافی گلپایگانی[3] . طلاق[3] . شاعر[3] . شبهه[3] . شبیری زنجانی[2] . شبهات[2] . شبهات بر شیعه و پاسخ ها[2] . شرک[2] . سیر مطالعاتی[2] . سیوطی[2] . شاگرد نخودکی[2] . سوره جن[2] . طلبه[2] . طنز[2] . صلوات[2] . شمس[2] . صوت[2] . شهید[2] . شیخ[2] . شیخ بهایی[2] . ربا[2] . رسول[2] . رسول الله[2] . روحانی[2] . زندگی نامه صدر[2] . زرتشت[2] . زن[2] . روانشناس[2] . سوال[2] . سریال[2] . سلام[2] . سلحشور[2] . سلفیه[2] . سخنران[2] . جهاد[2] . جوادی املی[2] . جلسه قرآن[2] . حجت[2] . بدعت[2] . حدود[2] . حوزه علمیه[2] . حکم[2] . خدا[2] . دوازده[2] . ذکر[2] . رادیو[2] . دست نوشته[2] . دعا[2] . خودکشی[2] . خامنه ای[2] . اثر[2] . آیت الله وحید خراسانی[2] . آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی[2] . آیت الله سبحانی[2] . آخوند خراسانی[2] . 1[2] . امام هادی[2] . امام سجاد[2] . امام صادق[2] . انجیل[2] . اندیشه[2] . اعتقادات[2] . الهیات[2] . اصغر فرهادی[2] . ارائه[2] . استخدام[2] . استصحاب[2] . اسماعیل[2] . اطلاعیه1[2] . اطلاعیه2[2] . اعجاز قرآن[2] . تقریب[2] . تفسیری[2] . تلویزیون[2] . تفسیر تطبیقی[2] . ثقلین[2] . جامعه القران[2] . تحقیق[2] . تبریک[2] . تا ثریا[2] . ترجمه[2] . تسبیح[2] . تطبیقی[2] . بلد[2] . پورعسکری[2] . برادران[2] . پژوهش[2] . پژوهشی[2] . امی[2] . برنامه[2] . قضا[2] . کتاب[2] . کربلا[2] . کفایه[2] . کفایه الاصول[2] . علق[2] . فاضل لنکرانی[2] . فقه الحدیث[2] . فقیه[2] . قرآنی[2] . قرائتی[2] . غصب[2] . علوم قرآن و حدیث[2] . فرج[2] . فرزندان[2] . علوم[2] . عراق[2] . علم غیب[2] . عاشورا[2] . عبد الباسط[2] . کشیش[2] . مسجد[2] . مراجع تقلید[2] . مطهری[2] . مؤدب[2] . ماهواره[2] . موسیقی[2] . منابع[2] . مناظره[2] . معرفی کتاب[2] . معصومه[2] . نفس[2] . نقد[2] . نبی[2] . نجف[2] . میرزا مهدی اصفهانی[2] . میرزای قمی[2] . کلاس[2] . کربلا[2] .
» آرشیو مطالب «
مهر 92
آبان 92
شهریور 92
مرداد 92
تیر 92
خرداد 92
فروردین 92
اسفند 91
آبان 91
مهر 91
شهریور 91
فروردین 91
اسفند 90
بهمن 90
مرداد 90
تیر 90
خرداد 90
اسفند 89
دی 89
آذر 89
شهریور 89
تیر 89
اردیبهشت 89
اسفند 88
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
آذر 94
اسفند 94
بهمن 94
فروردین 95
خرداد 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
تیر 96
اسفند 95
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
خرداد 97
مرداد 97
مهر 97
آذر 97
خرداد 98
تیر 98
شهریور 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
رایان چوب
فروشگاه بیستِ بیست
دیار عاشقان
نگاهی نو به مشاوره
ساده دل تنها
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
سرزمین رویا
farajbabaii
ارواحنا فداک یا زینب
دهکده کوچک ما


» صفحات اختصاصی «

» وضعیت من در یاهو «
یــــاهـو
» طراح قالب «