كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) كامران اويسي

كامران اويسي
[ شناسنامه ]
جزوه فقه الحديث ارشد ...... چهارشنبه 98/12/7
گزارش برگزاري کرسي ترويجي چيستي روايات منتقله ...... يكشنبه 98/11/27
تفسير همگام با وحي ...... شنبه 98/11/26
جزوه طرح درس صلاحيت هاي مدرسي ...... سه شنبه 98/11/15
مؤتفکات ...... دوشنبه 98/11/14
سخنراني دکتر اويسي در شهادت حضرت زهرا (س) ...... يكشنبه 98/11/13
برگزاري کرسي ترويجي دکتر اويسي ...... يكشنبه 98/11/13
شرکت در برنامه تبيين رساله هاي دکتري قرآني ...... يكشنبه 98/11/6
معرفي منابع براي دانشجويان دانشگاه هاي مختلف ...... يكشنبه 98/11/6
شبهه تشابه اسمي فرزندان امام علي با خلفاي سه گانه ...... يكشنبه 98/10/22
نگاهي به حواشي تقريرنويسي از دروس آيتاللهالعظمي وحيد خراساني ...... چهارشنبه 98/10/11
روش هاي تدريس دروس حوزوي ...... سه شنبه 98/10/10
ارائه مقاله در همايش آيت الله فاضل لنکراني ...... يكشنبه 98/10/8
همايش ملي ديدگاه علوم قرآني آيت الله فاضل لنکراني ...... چهارشنبه 98/10/4
جزوه امتحاني علوم قرآني1 (تحريف ناپذيري) ارشد ...... سه شنبه 98/10/3
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها